Kom i gang med risikovurdering

HVORFOR SKAL DU RISIKOVURDERE? For å gjøre dine ansatte trygge i egen rolle og på egen arbeidsplass er det vesentlig å kartlegge og risikovurdere: Hvem av de ansatte kan utsettes for hvilke hendelser... read more..

SANSENE 

I kroppen, både inni og utenpå, har vi nerveceller – sanseceller med reseptorer på overflaten. Sansereseptorene reagerer på stimuli, for eksempel varme, og informasjonen sendes videre i nervesystemet.... read more..

TeamAlert for schools and kindergartens in the municipalities

TeamAlert is used by several municipalities, which have seen the need for better alert services as part of the fire and terror contingency plan in schools and kindergartens. ... read more..

The forest industry - Allskog

TeamAlert saves lives in the forest industry. Many in the forest industry occasionally work alone and far from people. TeamAlert makes it easy to communicate with the employer, also in emergencies. ... read more..

Results 1 - 4 of 4

linkedin      linkedin

©2020 — TeamAlert — Made in Norway