TeamAlert Folks 5 Mobil

  We are TeamAlert

  Seasoned, Inspired Professionals

  FramWeb is the company behind TeamAlert. With over 10 years of experience in providing both the public and private sectors with robust and trustworthy services for alerting large scale populations, we know how to reach the right people when it really matters.

  Our team consists of both seasoned professionals and young, inspired newcomers, ready to provide a service consisting of a solid base of well established technology, with a cutting-edge crust of new possibilities.

  Den norske utvikleren av kraftige og sikre løsninger for varsling

  Den norske utvikleren av kraftige og sikre løsninger for varsling

  Fram Web er en norsk teknologibedrift som leverer multi-kanal varslingsløsninger til offentlige etater i Norge, og bedrifter over hele verden. Selskapet har kontorer i Bergen, Kristiansand, Oslo, Trondheim, Gøteborg og København.

  Fram Web designer, utvikler og drifter alle sine varslingsløsninger i Norge. Vi bruker konsekvent nasjonalt språk på våre produkter.

  Fram Webs har kostnadeffektive, sikre og brukervennlige løsninger. Våre produkter driftes på Digiplex som er ISO 27001 godkjent. Alle våre produkter er iht GDPR. Vi oppbevarer kun data som tjener formålet. Vi videreselger aldri opplysninger til 3. part.

  Read more

  Digital kommunikasjon med alle innbyggere og bedrifter i Norge

  Digital kommunikasjon med alle innbyggere og bedrifter i Norge

  Varsling 24 er Fram Webs innovative produkt for varsling av innbyggere i Norge via SMS, talemelding og e-post. Varslinger sendes ut med inntil 300 000 SMS pr. time. Loggføring utføres i sanntid. Varsling 24 har rik funksjonalitet og et svært enkelt brukergrensesnitt.

  Varsling 24 er utviklet i Norge for norske forhold.

  Varsling 24 inneholder moduler for beredskapsvarsling, gruppevarsling, lokasjonsvarsling og befolkningsvarsling.

  Read more

  Innkalling og varsling av dine grupper, kunder og leverandører

  Innkalling og varsling av dine grupper, kunder og leverandører

  Group Alert er Fram Webs produkt for innkalling av mannskaper, informasjon til kunder og samarbeidspartner. Group Alert sender talemelding, sms og e-post til en gruppe mottakere.

  Group Alert tilbyr rask og effektiv varsling etter en forhåndsdefinerte liste eller import fra en regneark.

  Ved innkalling gis mottaker anledning til å svare, og svaret loggføres umiddelbart hos avsender – i sanntid. Optimalt for effektiv intern-kommunikasjon til lavest mulig kostnad og for utsendelse av kritiske kundemeldinger.

   CONTACT US 

  linkedin      linkedin

  ©2020 — TeamAlert — Made in Norway