Kom i gang med risikovurdering

HVORFOR SKAL DU RISIKOVURDERE? For å gjøre dine ansatte trygge i egen rolle og på egen arbeidsplass er det vesentlig å kartlegge og risikovurdere: Hvem av de ansatte kan utsettes for hvilke hendelser... Les mer ...

SANSENE 

I kroppen, både inni og utenpå, har vi nerveceller – sanseceller med reseptorer på overflaten. Sansereseptorene reagerer på stimuli, for eksempel varme, og informasjonen sendes videre i nervesystemet.... Les mer ...

TeamAlert for skoler og barnehager i kommunene

TeamAlert brukes av flere kommuner, som har sett behovet for bedre varslingstjenester som en del av beredskapsplanen ved brann og terror på skoler og i barnehager. ... Les mer ...

Skogsindustrien - Allskog

TeamAlert kan redde liv i skogsindustrien. Mange i skogsindustrien jobber tidvis alene og langt fra folk. TeamAlert gjør det enkelt å kommunisere med arbeidsgiver, også ved krisesituasjoner. ... Les mer ...

Resultat 1 - 4 av 4

linkedin      linkedin

©2020 — TeamAlert — Laget i Norge