TeamAlert for Industrivern

TeamAlert er det enkleste og rimeligste verktøyet en bedrift kan ta i bruk for å sikre god kommunikasjon i en krisesituasjon.

I Norge er det lovpålagt fra Justis- og beredskapsdepartementet at bedrifter med mer enn 40 ansatte og som driver innenfor enten produksjon, utvinning, behandling, gjenvinning eller brytning skal ha et industrivern. Forskriften skal sikre at virksomheter har et robust industrivern som forsvarlig og effektivt er i stand til å begrense de konsekvenser uønskede hendelser kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier og å bidra til rask normalisering.

The complete emergency communication system for your organization
  • Kutt kostnader, tid og kabler
  • Redd liv

Kutt gjennom støyen

TeamAlert er i dag det enkleste og rimeligste verktøyet en bedrift kan ta i bruk for å sikre god kommunikasjon i en krisesituasjon. TeamAlert skiller seg også fra andre løsninger ved at den tillater bruk av høy alarmlyd hos mottaker av alarmen, noe som gjør produktet spesielt god egnet til industribruk der støy og utstyr som hørselvern etc gjør at andre stille varslinger ikke vil vekke den ansatte sin oppmerksomhet i tide.

Enklere blir det ikke

TeamAlert er svært enkelt å ta i bruk i en bedrift, og det baserer seg ikke på annet enn at hver ansatt har en mobil. Administrator i bedriften velger hvem som skal inviteres inn som brukere.

Tidslinje

TeamAlert er også designet for å kunne følge opp varslinger. En oversiktig tidslinje over kommentarer og bilder fra varslede, samt oppdateringer fra varsleren og administratorer sørger for at informasjonsbildet berikes. Leveranserapport med statistikk per bruker og per telefon er selvsagt også lett tilgjengelig.

Spar penger på mange andre løsninger

TeamAlert kan gjøre at din bedrift ikke lenger trenger egne vakttelefoner, som ofte ikke er oppladet og funksjonelle. TeamAlert kan også erstatte andre dyre walkie-talkie løsninger eller SMS varslingsløsninger som både er dyre og ikke har den ønskede funksjonaliteten både med hensyn til hvem som kan varsle, nødvendig alarmlyd, 2-veis kommunikasjon og posisjoneringsmulighet.

Ta vare på dine ansatte

TeamAlert kan også spille en viktig rolle som et HR-verktøy for å sikre dine ansatte som opplever farlige situasjoner. Mange industrivernpliktige bedrifter har ansatte som utfører spesielt farlig arbeid og mange arbeider både alene og på natten da beredskapen til resten av bedriften er på et minimum. Med TeamAlert kan ansatte med et enkelt tastetrykk sende en SOS og dermed varsle sitt team om en krise. Da mottar alle i teamet en melding og en posisjon til vedkommende som sendte varslet og man kan straks tilkalle nødetatene. Tiden man sparer kan være viktig for å redde liv og materielle goder på arbeidsplassen.

Ditt eget nødnett

TeamAlert er et nødnett for din bedrift enten det er snakk om i en brann, ved et uhell eller at dine IT-systemer plutselig er utilgjengelig. Via TeamAlert vil du alltid ha mulighet til å kommunisere med dine ansatte og sette krisestab ved behov

Enkelt, intuitivt og sikkert

TeamAlerts evne til å overstyre modus for "Ikke forstyrr" på mottakers telefon sørger for at alarmer og SOS meldinger vekker oppmerksomheten til de mottakerne du vil nå.

TeamAlert gir deg et intuitivt, enkelt brukergrensesnitt for en brøkdel av kostnaden for tilsvarende produkter. Alt du trenger er en smarttelefon.

Kom i gang

Registrer din bedrift

  • Registrer deg
  • Send invitasjoner
  • Opprett teams
  • Last ned appen
  • Send første alarm 

Når du har mottatt invitasjon

  • Last ned appen
  • Logg inn
  • Godta push-varsler

 

linkedin      linkedin

©2020 — TeamAlert — Laget i Norge