TeamAlert for småskala matvareprodusenter

Som produsent av mat har du et ansvar ovenfor dem som spiser den. Vær tidlig ute, og varsle hele kjeden fra produksjonslokalet ditt til butikken som selger varene dine dersom noe skjer.

Den komplette varslingsløsningen for din matproduksjonsbedrift

Det finnes svært mange lokale matvareprodusenter i verden. Felles for alle er at de er underlagt samme myndighetskrav som de store matprodusentene. Dette gjelder hygienekrav, kontroll av produksjonen og varslingsplikt mot distributører og forbrukere dersom det viser seg at en matvare må tilbakekalles.

Utfordringen for disse produsentene er ofte at det er krevende å overholde disse kravene og at det er kostbart å ha et oppdatert system for å kunne kontakte og varsle relevante involverte ved et nødstilfelle. Derfor er det i de fleste land etablert rutiner for dette fra myndighetenes side. I Norge er det Mattilsynet og Folkehelseinstituttet i samarbeid med Helsedirektoratet som har utarbeidet «Utbruddshåndboka» (Smittevern 17) som beskriver ansvar og oppgaver for de berørte partene ved sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra næringsmidler.

TeamAlert gjør det raskt og enkelt å varsle kunder, distributører, myndigheter, eventuelt beredskapsteam og andre ved eksempelvis smittefare og tilbaketrekking av produkter. Med få tastetrykk kan man varsle dem det gjelder. Avsender og mottakere kan dele informasjon ved å kommentere på varslingen og dele bilder. Leveranserapport med statistikk per bruker og per telefon er selvsagt også lett tilgjengelig. Ved utvidet behov for å snakke med alle involverte parter kan man også kalle inn alle til en telefonkonferanse.

Tjenesten er også godt egnet til bruk i sterile produksjonsområder. Her kan TeamAlert enten brukes ved å montere en varslingsknapp med forhåndsdefinert varsling, eller ved å sette opp et nettbrett med TeamAlert-appen. Ved sistnevnte oppsett kan alle som jobber i rommet både sende og motta varslinger.

Enkelt, intuitivt og sikkert

TeamAlerts evne til å overstyre modus for "Ikke forstyrr" på mottakers telefon sørger for at alarmer og SOS meldinger vekker oppmerksomheten til de mottakerne du vil nå.

TeamAlert gir deg et intuitivt, enkelt brukergrensesnitt for en brøkdel av kostnaden for tilsvarende produkter. Alt du trenger er en smarttelefon.

Kom i gang

Registrer din bedrift

  • Registrer deg
  • Send invitasjoner
  • Opprett teams
  • Last ned appen
  • Send første alarm 

Når du har mottatt invitasjon

  • Last ned appen
  • Logg inn
  • Godta push-varsler

 

linkedin      linkedin

©2020 — TeamAlert — Laget i Norge