TeamAlert for risikoutsatte yrker

De beste av oss utsetter seg for fare for at andre skal ha det trygt. Dersom uhellet inntreffer er det viktig å agere fort

Ditt eget nødnett. Hold deg oppdatert, og send hjelpen dit den trengs

Det finnes mange yrker der arbeidstaker påføres en høy grad av risiko for å gjennomføre jobben man er satt til. Skulle noe skje, er det ikke alltid kolleger eller nødetater rett i nærheten.

Om man betjener en maskin alene på natten, kontrollerer en ledningsmast i en fjellside eller om man rett og slett trenger en mer fleksibel varslingsløsning i det yrket man har, er TeamAlert en god trygghet å ha med seg.

TeamAlert combined with various buttons

TeamAlert kan kombineres med flere ulike fysiske varslingsknapper. Noen er små og kan bæres som synlige eller usynlige varslingsknapper festet til klær. Disse kan være nyttige om man blir inneklemt i en maskin, jobber med utfordrende pasienter, eller ofte befinner seg i en annen situasjon der det ikke er like lett å finne frem telefonen.

Andre varslingsknapper er stasjonære og kan plasseres på et bord, monteres under en pult eller henges på vegg. Disse kan da lett brukes av alle som bruker området knappene befinner seg i, om det er i en resepsjon, en produksjonshall eller et utrykningskjøretøy.

Enkelt, intuitivt og sikkert

TeamAlerts evne til å overstyre modus for "Ikke forstyrr" på mottakers telefon sørger for at alarmer og SOS meldinger vekker oppmerksomheten til de mottakerne du vil nå.

TeamAlert gir deg et intuitivt, enkelt brukergrensesnitt for en brøkdel av kostnaden for tilsvarende produkter. Alt du trenger er en smarttelefon.

Kom i gang

Registrer din bedrift

  • Registrer deg
  • Send invitasjoner
  • Opprett teams
  • Last ned appen
  • Send første alarm 

Når du har mottatt invitasjon

  • Last ned appen
  • Logg inn
  • Godta push-varsler

 

linkedin      linkedin

©2020 — TeamAlert — Laget i Norge