Sikkerhet i skolen

Barna våre er det viktigste vi har. Tryggheten til elever og lærere i skolen bør derfor vernes i tilfeller der den utfordres.

Trådløst nødnett for skolen din

I flere land er skolesikkerhet nedfelt som et eget ansvarsområde for de ulike utdanningsetatene. I Norge har dette medført at både nødetater og kommuner har blitt pålagt nye ansvarsområder knyttet til bl.a. PLIVO (Pågående Livstruende Vold).

TeamAlert blir i dag brukt og testet ut av enkelte norske kommuner for å hjelpe dem med å utføre sitt ansvar i forhold til PLIVO. Ansvaret går spesielt ut på at man må ha et internt varslingssystem som gjør det mulig å varsle øvrige lærere på skolen på en måte som ikke tiltrekker seg oppmerksomheten til uvedkommende, og som samtidig muliggjør en sikker og trygg kommunikasjon for å sikre en best mulig evakuering av skolen og påkalling av bistand fra nødetatene.

Fordelen med TeamAlert er at man bruker mobilen til læreren som varslingskanal. Dette tillater både sending av alarmer med høy alarmlyd, men også stille alarmer dersom det er tryggest i situasjonen det gjelder.

Løsningen tillater også å hente posisjonene til brukerne, for å få finne ut hvor man skal sende bistand. Brukerne kan supplere informasjon med kommentarer og bilder for å gi et rikere bilde av situasjonen.

TeamAlert er svært enkel å rulle ut på en skole blant mange lærere med ulike mobiler. En enkel invitasjon og aksept fra læreren, og så er man del av løsningen. Brukergrensesnittet er ukomplisert og intuitivt, og lett å ta i bruk. Det er også konfigurerbart, og skolen kan få sine utvalgte og ønskede funksjoner tilgjengelig for lærerne.

TeamAlert gir skolene en enkel og kostnadseffektiv løsning for å verne om tryggheten til både elever og lærere under hendelser som setter liv og helse i fare. Dette gir dermed skolen er verktøy som har som eneste målsetning å sikre et best mulig utfall.

Enkelt, intuitivt og sikkert

TeamAlerts evne til å overstyre modus for "Ikke forstyrr" på mottakers telefon sørger for at alarmer og SOS meldinger vekker oppmerksomheten til de mottakerne du vil nå.

TeamAlert gir deg et intuitivt, enkelt brukergrensesnitt for en brøkdel av kostnaden for tilsvarende produkter. Alt du trenger er en smarttelefon.

Kom i gang

Registrer din bedrift

  • Registrer deg
  • Send invitasjoner
  • Opprett teams
  • Last ned appen
  • Send første alarm 

Når du har mottatt invitasjon

  • Last ned appen
  • Logg inn
  • Godta push-varsler

 

linkedin      linkedin

©2020 — TeamAlert — Laget i Norge