Sikkerhet og personvern

Å holde seg trygg handler ikke bare om å unngå fysiske trusler, men også å sørge for at personlig informasjon ikke kommer på avveie.

Tjenesten

Tjenesten vår kjører i sky-plattformen Azure, hvor alle ressurser er plassert innenfor Europa. Datasentrene administreres og drives av Microsoft, som utøver høyeste nivå av sikkerhetspraksis.

For å sikre oppetid i tilfelle mindre avbrudd eller større katastrofer, er de mest kritiske komponentene våre geo-redundante, som betyr at sekundære datasentre vil ta over hvis de primære datasentrene opplever problemer.

Dine data

Dataene dine er trygge hos oss. Alle passord blir hashet, datatilgang er beskyttet av flere lag med sikkerhetsprotokoller, og vi tilbyr tofaktorautentisering for å logge på tjenesten vår. Vi bestreber å kreve så lite data fra brukerne våre som mulig, og alle data vi krever brukes utelukkende til å kjøre våre tjenester. Vi vil aldri selge informasjonen din til noen tredjepart.

Vi respekterer brukernes eierskap over dataene sine. Brukere kan be om nedlasting eller sletting av brukerkontoer, og administratorer kan be om nedlasting eller sletting av selskapet. Sletting medfører at informasjonen midlertidig beholdes i 90 dager før permanent sletting.

Personvern

Streng policy

Vi jobber hardt for å holde personvernet ditt intakt i alle våre forretningsprosesser, og selskapets retningslinjer regulerer hvordan vi håndterer personlig informasjon. Vi streber også etter å minimere mengden av personlig informasjon vi lagrer for å kunne levere våre tjenester.Sammen med advokatfirmaet DLA Piper, som spesialiserer seg på personvern, reviderer vi retningslinjene våre årlig for å forsikre oss om at vi gjør vårt beste for å ivareta personvernet til brukerne våre. I tilfelle det skjer endringer, vil vi alltid konsultere med Datatilsynet.

app phone

Funksjoner for personvern

Posisjonering av deg som individ er kun ment for å brukes i situasjoner der det kan øke sikkerheten din, og der posisjonen din er avgjørende for å sørge for rask og relevant hjelp. For eksempel deler du posisjonen din med teamene og SOS-kontaktene dine når du sender en SOS, fordi de er personene som mest sannsynlig kan nå deg.

Den strenge bruken av posijonering er oppgitt i dokumentet "Terms of use" ("Vilkår for bruk"), som din bedrift har signert som en del av avtalen med TeamAlert. Rapportert misbruk eller kontraktsbrudd kan føre til oppsiglese av avtalen og TeamAlert-tjenesten som helhet.

Vi sletter automatisk data som er gått ut på dato::

  • Aktive varsler blir automatisk lukket etter 7 dager
  • Lukkede varsler blir automatisk slettet etter 90 dager
  • All posisjoneringsdata blir automatisk slettet etter 24 timer

Selvfølgelig kan bare medlemmer i selskapet utføre posisjoneringer. For å unngå misbruk, forhindrer vi sporing av posisjonen din ved å:

  • Gi deg beskjed hver gang du blir posisjonert, og av hvem
  • Bare beholde den sist kjente posisjonen din, og i maks 24 timer

Samsvar med GDPR

EUs "General Data Protection Regulation 2016/679" (GDPR) er et EU-regulativ som fokuserer på å forbedre kravene som stilles til prosessering av personlig data om EUs innbyggere. Regulativet tredde i kraft i mai 2018.

Hos TeamAlert har vi vår egen personvernsrådgiver som er GDPR-sertifisert, og tjenesten vår er allerede GDPR-kompatibel.

app phone

linkedin      linkedin

©2020 — TeamAlert — Laget i Norge